♫ Thể loại: DJ Music,
♪ Thông tin tác phẩm:

TRACK LIST:
01. Mưa Nữa Đêm - Lâm Temboys
02. Xin Thời Gian Qua Mau - Lâm Temboys
03. Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Lâm Temboys
04. Hoa Trinh Nữ - Lâm Temboys
05. Tâm Sự Với Em - Lâm Temboys
06. Nối Lại Tình Xưa - Lâm Temboys
07. Duyên Phận - Lâm Temboys
08. Về Quê Cắm Câu - Lâm Temboys
09. Về Quê Ngoại - Lâm Temboys
10. Tình Thắm Duyên Quê - Lâm Temboys