♫ Thể loại: Nonstop, Nonstop Việt Mix,
♪ Thông tin tác phẩm:

NHẬN ĐÁNH NHẠC THEO YÊU CẦU, BAY PHÒNG, ĐÁM CƯỚI 

BOOKING SHOW: 01637273111