♫ Thể loại: Nonstop, Nonstop Việt Mix,
♪ Thông tin tác phẩm:

NHẬN ĐÁNH NHẠC LÀM SẬP, GẪY, NGÃ CÁC LOẠI MA TÚY 

BOOKING SHOW: 01637273111

https://www.facebook.com/djtrieumuzik