Bảng xếp hạng top 50 bài hát có lượt tải cao nhất tại NhạcDJ.vn

3
Cannabin DJ avatar
9
Mixer avatar

Outta My Head - Jet Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 1,788

13
Chuột Sóc Sơn avatar

La Bomba 2017 - Teemin Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,691

14
Mixer avatar

Day And Night 2017 - Tino Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 1,843

15
Mixer avatar

Set Fire To The Rain - VA Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 2,145

16
Chuột Sóc Sơn avatar

Vì Sao Trong Lòng Tôi - Linh Ku Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 2,363

17
HIEUDJTONNY avatar

Color Mine ( 2017) - DJ Bin Remix

Đăng bởi: HIEUDJTONNY

Lượt tải:: 1,453

18
Chuột Sóc Sơn avatar

Magnetic - Tino Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,211

20
Chuột Sóc Sơn avatar
22
Chuột Sóc Sơn avatar

Work - Chiều98 Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,387

23
Chuột Sóc Sơn avatar

Shimy Shake 2017 - Sơn2m Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,159

26
Chuột Sóc Sơn avatar

Another You 2017 - Jet Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,224

27
Chuột Sóc Sơn avatar

Musica - Jet Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,213

28
HIEUDJTONNY avatar

Without Me 2017 - Dani Ft Kcv Mix

Đăng bởi: HIEUDJTONNY

Lượt tải:: 1,381

29
Chuột Sóc Sơn avatar

Freedom - H88 ft Mike

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,100

30
HIEUDJTONNY avatar

I Turn To You 2017 (Doc) - New Mix

Đăng bởi: HIEUDJTONNY

Lượt tải:: 1,570

31
Chuột Sóc Sơn avatar

What The Fuck 2017 -Trendy Nhân Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,144

32
Ok Vinahouse avatar

Nụ Hồng Mong Manh - DJ Thái Hoàng Remix

Đăng bởi: Ok Vinahouse

Lượt tải:: 2,406

34
HIEUDJTONNY avatar

Kissed - DJ Zym Remix

Đăng bởi: HIEUDJTONNY

Lượt tải:: 1,210

35
Mixer avatar

Lê Bảo Bình - Yêu Vội Vàng - DDJ Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 3,832

36
Chuột Sóc Sơn avatar

Give It To Me - ARS Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,087

38
Mixer avatar

Bassline - Tin's Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 1,130

39
Mixer avatar

Có Anh Ở Đây Rồi - TeeJay Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 1,821

40
Mixer avatar

Hương Tràm - Em Gái Mưa - Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 2,856

43
Chuột Sóc Sơn avatar

Wo De Hao Xiong Di - Long Nhật Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 1,211

48
Chuột Sóc Sơn avatar

Cho Họ Ghét Đi Em - Pruno Remix

Đăng bởi: Chuột Sóc Sơn

Lượt tải:: 2,221

49
TRÙM. avatar
50
Mixer avatar

Anh Không Hiểu 2017 - DJ KeeBin Remix

Đăng bởi: Mixer

Lượt tải:: 1,541