deezay.myno cover

Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc My
Ngày sinh: 01-09-1991
Giới tính: Nữ
 

"Chuyên trị" dòng nhạc: House.

Đã tham gia một số events: party "the beat of summer", Fashion show Milano và Gucci tại Sài Gòn.

Một số Artist khác