DJ.VietDen cover
Họ và tên:
Trần Quốc Việt
Ngày sinh:
27-01-1994
Giới tính:
Nam
Địa chỉ:
Đà Nẵng
Nghề nghiệp:
Đông Ri
Sở thích:
nhạc

Thống kê

Number of posts: 74
Number of Likes: 39
Total comments: 5
Nearest: 5 năm trước
Status: Offline