Đạt Tái Ngạo  cover
Họ và tên:
Sành Con Bố Sỏi
Ngày sinh:
03-09-1995
Giới tính:
Nam
Địa chỉ:
Khối 4 - Thị Xã Thanh Chương - Nghệ An 37
Nghề nghiệp:
Múa Cột -_-
Sở thích:
https://www.facebook.com/Dat395

Background music of Đạt Tái Ngạo

Thống kê

Number of posts: 149
Number of Likes: 1427
Total comments: 819
Nearest: 6 năm trước
Status: Offline