♫ Thể loại: Nonstop,
♪ Thông tin tác phẩm:
  Track List:

1.Intro
2. Mình Cũng Không Nhớ Nữa
3. Ai Biết Điền giúp mình nhé
4. Bullet Proof
5. Keep Me Ganging On
6. Rain Over Me
7. If U Seek Amy
8. Can You See
9. Discotek People
10. Fire
11. Có Khi Nào Rời Xa (melody)