♫ Thể loại: Nonstop,
♪ Thông tin tác phẩm:
Track List:

1. Baby Alice Pina Colada Boy 2012 2. Only Girl - DJ Kiên Ốc 3. Javi Mula - Sexy Lady - DJ Jun 4. Laidback Luke - Time Bomb 2012 - DJ BDJ 5. ABBA - Gimme Gimme Gimme 2012 Ver 2 - DJ Phát Bi 6. Give Me A Sign - Ver 2 - DJ Acid Remix 7. My dream 2012 - DJ HS145 8. Lorena - Get It Up 2012 9. Criminal 2012 10. Gunther - Ding Dong Song - DJ Acid 11. Zombie 2012 - DJ Feel Remix