♫ Thể loại: Nonstop,
♪ Thông tin tác phẩm:
Hót sum mờ

Po qué non

Súp bờ ta

Si mách me qua na

Re lát

Au ta here

Ét

Li ving on my au

A polo gize

Mun lai sa đau

Ai lớp mà bi pồ

Quên cách yêu