♫ Thể loại: Nonstop,
♪ Thông tin tác phẩm:
Track List : Trần Đại Vương On the mix

01 : Pupunany - 2011
02 : R.I.O - When The Sun Comes Down - 2011
03 : No More Goodbye - 2011
04 : Play My Song - 2011
05 : Ida Corr vs Fedde Le Grande - Let Me Thinh About It - 2011
06 : Tu Es Foutu - In Grid - 2011
07 : I Like To Move It - 2011
08 : Mirrors - 2011
09 : It's A Dream - 2011

                                  Dj.Tuoigi.com Nơi cảm Xúc thăng Hoa