DOWNLOAD FEATURE FOR MEMBERS TO REGISTER TO SOCIAL NETWORK NHACDJ.VN. IF NO ACCOUNT PLEASE REGISTER TO JOIN
♫ Category: Nonstop,
♪ Information:
Welcome To DJ Tùng Tôm
Track List
1 . Nữ Nhi Tình
2. Sweet Dream
3 . Loca The Fuck
4. Nước Hoa có Độc
5. Scream
6. Trouble Is Friend
7. See Like
8. Aladin
9. Lolipop
10. Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ
Chúc Mọi Người Nghe Nhạc Vui Vẻ