DOWNLOAD FEATURE FOR MEMBERS TO REGISTER TO SOCIAL NETWORK NHACDJ.VN. IF NO ACCOUNT PLEASE REGISTER TO JOIN
♫ Category: Nonstop,
♪ Information:

______TRACK LIST_______
1. intro the day you went away
2. broken angel (i like chopin)
3. la la love on my mind
4. mãi mãi một tình yêu
5. team work
6. hongkong1
7. 7 rings
8. power of love
9.tìm lại hạnh phúc
10. tâm hồn xao động
11. nỗi đau kí ức
12. về
13. em thật là ngốc
______THE END______