♫ Thể loại: Nonstop,
♪ Thông tin tác phẩm:
Nonstop - Tráck Cổ - Quà Tháng 7 - DJ Mr.Cường Remix
→→→→→→→→→○♥○←←←←←←←←←

Size : 124.03 MB
Bitrate : 320 kbps
Time: 54:10s 
Temp : 142
             →→→→→→→→→○♥○←←←←←←←←←
Tráck list:
1. Sandtom 2012
2. Hollaback Girl