♫ Thể loại: Nonstop,
♪ Thông tin tác phẩm:
BAY PHÒNG 2019 - Trôi ra tận Thái Bình Dương
--------- AQND On the Mix ------------

My Inffo: https://bit.ly/2qscPdo

Tracklist:
1. Intro - Cất cánh bay lên em êi
2. Rockstar
3. Freedom
4. La La Ley
5. That's Why You Go Away
6. Spark
7. Bum Bum
8. Good Girls Like Bad Boys
9. New Rules
10. Audition

Have fun!! :D