♫ Thể loại: Nonstop, Nonstop Việt Mix,
♪ Thông tin tác phẩm:

Nonstop - Việt Mix Đời Hư Ảo Đưa Em Vào Cơn Phê - Dj Cannabin Live Mix
Link mix: https://www.mixcloud.com/djcannabin/nonstop-vi%E1%BB%87t-mix-%C4%91%E1%BB%9Di-h%C6%B0-%E1%BA%A3o-%C4%91%C6%B0a-em-v%C3%A0o-c%C6%A1n-ph%C3%AA-dj-cannabin-live-mix/
https://www.facebook.com/Chien.duzay