♫ Thể loại: Nonstop, Nonstop Việt Mix,
♪ Thông tin tác phẩm:

NHẬN ĐÁNH NHẠC THEO YÊU CẦU, BAY PHÒNG, ĐÁM CƯỚI
BOOKING SHOW: 0337273111 
Liên hệ: (Tạ Triệu)